Kontaktní osoba:
Ing. Jiří Pinkas
Mobil: +420 774 912 047
školení

Kurz Hibernate (JPA)

Aktuální veřejné termíny:


kurz:
místo:
termín:

 - Cena: 9 200,- Kč bez DPH (11 132,- Kč s DPH)

Délka trvání: 2 dny


TIP! Můžete také využít nabídky firemního školení za 28 000,- Kč bez DPH (cena je nezávislá na počtu účastníků). Firemní školení se konají u Vás ve firmě, ať se nachází kdekoli, tedy nejenom Praha, ale i Brno, Ostrava, Bratislava, Košice, ...

Mám zájem o firemní školení

Poptávám firemní školení Kurz Hibernate (JPA), které bude trvat 2 dny za cenu 28 000,- Kč bez DPH. Cena je nezávislá na počtu účastníků a je konečná.

Termín bude ještě upřesněn, níže uvádím takový, který by se nám nejvíce hodil (například "co nejdříve", konkrétní týden, tento měsíc, příští měsíc apod.):

* Povinné údaje
Ideální termín:
* Jméno:
* Email:
Telefonní číslo:
Poznámka:

Poptávám otevřený termín školení Kurz Hibernate (JPA), který se bude konat 2 dny za cenu 9 200,- Kč bez DPH (11 132,- Kč s DPH).

Pokud se do půl roku sejdou dvě objednávky, pak se vypíše veřejný termín školení a školení se uskuteční.

Poznámka: Pokud je Vás ve firmě více, pak se vyplatí místo otevřeného termínu domluvit firemní školení.

* Povinné údaje
* Jméno:
* Email:
Telefonní číslo:
Poznámka:

Pozn: Jestli budete vystavovat firemní objednávku, pak tento formulář vyplňovat nemusíte, můžete ji zaslat emailem nebo v písemné podobě. Email i adresu naleznete v kontaktu. Je ale lepší tuto objednávku vyplnit abyste měli rezervované místo na školení.

* Povinné údaje

Objednatel:

* Jméno:
* Email:
Telefonní číslo:

Účastník školení:

Kdo se bude účastnit školení:
Jméno:
Email:
Telefonní číslo:

Fakturační údaje:

* Jméno nebo název firmy:
Ulice a č.p.:
Město:
PSČ:
IČ:
DIČ:
Poznámka:

Pro koho je tento kurz určen

 • Hibernate je nejpopulárnější a nejpoužívanější framework pro ORM (Objektově Relační Mapování). Přestože plně implementuje JPA (Java Persistence API) standard a v maximální míře je vhodné jej používat, má spoustu vlastních rozšíření, které se velice často používají.

  Více informací o této technologii.

Předpoklady

Osnova

 • Java Persistence API 2.0 + Framework Hibernate
 • Základní model entit, mapování atributů a vztahů pomocí anotací
 • Generování tabulek v databázi pomocí hbm2ddl
 • Mapování uživatelských typů - enum, embedded
 • Jednoduché a složené identifikátory entit
 • Generování identifikátorů entit (SEQUENCE, IDENTITY, ...)
 • Vztahy mezi entitami
 • Dědičnost
 • Životní cyklus entit
 • Synchonizace entit s databází
 • Transakce
 • Generování unikátních identifikátorů
 • Prostředky pro dotazování
 • Pojmenované dotazy, parametrizace dotazů
 • Nativní SQL dotazy
 • Konfigurace pomocí hibernate.cfg.xml, persistence.xml, konfigurace ve Springu
 • Kombinování různých typů konfigurace
 • Session, SessionFactory
 • JPQL (Java Persistence Query Language), HQL (Hibernate Query Language), Criteria Query, Detached Criteria
 • Pojmenované dotazy, parametrizace dotazů
 • Nativní SQL dotazy
 • Optimalizace query - eager/lazy, fetch, fetch depth
 • Synchronizace entit s databází (flush proces)
 • 1st a 2nd level cache, evict, clear
 • Unit of Work, možnosti implementace
 • Optimistická konkurence
 • Interceptory
 • Logování
 • Integrace se Springem

Následné školení


Reference

Komerční Banka a.s.

" Z mého pohledu ideální přístup, kdy jsme mohli konzultovat své vlastní projekty s přednášenou problematikou. Vždy jsme našli řešení. " podrobnosti ...

Ondřej Č.

Equa Bank a.s.

" Školení ve dvou dnech pokrylo stěžejní body Hibernate, podané navíc srozumitelnou formou i pro vývojáře s okrajovými znalostmi dané problematiky. Uvítal jsem kritický pohled přednášejícího zcela evidentně plynoucí z dlouholetých " podrobnosti ...

Dušan Š.

Škoda auto a.s.

" Jako vždy, vše OK. Velké množství informací, mnoho příkladů a osobní přístup. Navíc garance termínů kurzu. " podrobnosti ...

Martin Š.


Novinky

Kurz Spring pro pokročilé, Praha, 30.9 - 3.10.2015

Spring je standard pro vývoj webových enterprise aplikací. Kurz se zaměřuje na pokročilá témata frameworku Spring jako je Spring Security, Spring Web Flow a Spring Roo. Praha, 30.9 - 3.10.2015 více ...

JavaZone 2015 videa jsou tady

JavaZone 2015 videa více ...

Kurz Spring, Praha, 5.10 - 8.10.2015

V Kurzu Spring se naučíte efektivně programovat webové aplikace v Javě (Java EE). Praha, 5.10 - 8.10.2015 více ...

Kurz Tvorba web. aplikací v Javě, Praha, 5.10 - 10.10.2015

V tomto kurzu se proberou základy Java EE platformy, MVC architektura a třívrstvá architektura, Servlety, JSP a webový framework Spring. Praha, 5.10 - 10.10.2015 více ...

Kurz Základy Java programování, Praha, 7.9 - 10.9.2015

V kurzu Úvod do programování v jazyce Java se naučíte základy programování v jazyce Java a budete mít přehled o Java platformě. Praha, 7.9 - 10.9.2015 více ...

Kurz Java programování, Praha, 7.9 - 12.9.2015

V kurzu Java se z Vás stane Java programátor. Kurz Java je úvodním kurzem do světa Java programování. Praha, 7.9 - 12.9.2015 více ...