Pro mě jako správce aplikace, která běží na Tomcat byla velmi přínosná část architektury a monitoringu. Tato část byla vysvětlena velmi dobře i s názornými ukázkami. Byly předvedeny nástroje na monitorování, které určitě využiji.
Vzhledem k tomu, že mým cílem bylo pouze se seznámit s problematikou Tomcat, tak mi školení dalo docela obsáhlý náhled na problematiku včetně souvislostí a příkladů.
Kurz administrace Apache Tomcat
25.9.2017
Jaroslav
Město Plzeň
Jsem spokojen, zaznělo vše potřebné.
Kurz administrace Apache Tomcat
18.6.2015
Zdeněk
První certifikační autorita, a.s.
Školení bylo přínosné k pochopení instalace, konfigurace i logování.
Kurz administrace Apache Tomcat
18.6.2015
Pavel
První certifikační autorita, a.s.
Školení bylo velmi přínosné.
Kurz administrace Apache Tomcat
17.3.2014
Petr
Česká pojišťovna a.s.
Jasný srozumitelný výklad v češtině, s použitím pouze nejnutnějšího množství cizích slov. Dobře připravené podklady ke kurzu se všemi důležitými odkazy na zdroje či podrobný výklad. Bez vlastních poznámek je možné si opakovaně projít celý kurz.
Kurz administrace Apache Tomcat
17.3.2014
Milan
Česká pojišťovna a.s.
Jedno z nejlépe připravených školení, kterých jsem se zůčastnil. Bez zbytečných marketingových úvodů se přešlo velmi rychle k podstatným bodům. Je vidět velká technická zkušenost přednášejícího. Děkuji.
Kurz administrace Apache Tomcat
17.3.2014
Jan
Česká pojišťovna a.s.
Vyvážený poměr mezi teoretickým popisem problematiky a praktickým procvičením jednotlivých částí školení. Rozumně rozdělené na jednotlivé části. Vše dobře vysvětlené.
Kurz administrace Apache Tomcat
17.3.2014
Petr
Česká pojišťovna a.s.
Získal jsem jak přehled o možnostech Tomcatu, tak i detailní informace, které mohu dále doplňovat na základě velkého množství odkazů uváděných při školení
Kurz administrace Apache Tomcat
17.3.2014
Aleš
Česká pojišťovna a.s.
Školení svým obsahem a rozsahem odpovídalo anotaci kurzu. Kurz byl z velké části tvořen praktickými ukázkami, včetně ukázky best-practices.


Reference

Pro mě jako správce aplikace, která běží na Tomcat byla velmi přínosná část architektury a monitoringu. Tato část byla vysvětlena velmi dobře i s názornými ukázkami. Byly předvedeny nástroje

Marek

Vzhledem k tomu, že mým cílem bylo pouze se seznámit s problematikou Tomcat, tak mi školení dalo docela obsáhlý náhled na problematiku včetně souvislostí a příkladů.

Václav

Jsem spokojen, zaznělo vše potřebné.

Jaroslav


Novinky

9.5.2019: Plánovaný přechod Java EE -> Jakarta EE
Posledních několik měsíců intenzivně sleduji plánovaný přechod z Java EE na Jakarta EE. A musím říct, že to je shit-show :-(

22.3.2019: Termíny Java školení léto 2019
Nové termíny!!!

22.3.2019: Vyšla Java 12!
Java 12 je venku!!!