!!! Od 1.6.2022 jsem zaměstnán na HPP. Kde? To tady nemůžu napsat (kvůli Compliance). Ale na mém Linkedin účtu (nick: Jirka Pinkas) to určitě najdete. 😁 V současnosti mám volných 10 dní, které mohu alokovat na školení 😊

Všechna školení jsou možná jak "klasickým" způsobem (onsite), tak i online, nebo hybridním způsobem (část onsite, část online) Více informací

Elastic Stack: ES, Beats, Logstash, Fluentd, Kibana

Délka trvání: 2 dny
Cena: U veřejného školení (pokud je vypsané), tak se platí za účastníka, u firemních (on-site) školení se platí fixní cena (od 3 účastníků je výhodnější než veřejné školení):
Typ školení Za co se platí Cena
Veřejné školení (pokud je vypsané) Za účastníka 20 000,- Kč bez DPH (24 200,- Kč s DPH)
Firemní (on-site) školení Fixní, nezávislá od počtu účastníků 50 000,- Kč bez DPH (60 500,- Kč s DPH)

V tuto chvíli není vypsaný žádný termín, ale můžete využít nabídky firemního školení za 50 000,- Kč bez DPH (cena je nezávislá na počtu účastníků). Firemní školení se konají u Vás ve firmě, ať se nachází kdekoli, tedy nejenom Praha, ale i Brno, Ostrava, Bratislava, Košice, ...

Pro koho je tento kurz určen:

Jak funguje Elasticsearch? Jak v něm vyhledávat přes API / Kibanu? Jak na načítání logů pomocí Logstash & Filebeat nebo Fluentd. Tento kurz je pro všechny, kdo chtějí z log souborů získat užitečná data a vizualizovat je pomocí Kibany

Předpoklady:

  • Základní znalost HTTP protokolu, JSON formátu
  • Výhodou je alespoň základní znalost Dockeru (Docker compose)

Osnova:

  • Elasticsearch - architektura, cluster, shardy, nody, indexy, operace nad indexy, vyhledávání, ILM (Index Lifecycle Management), hot & warm nodes, backup & restore, monitoring, tuning
  • Beats - sběr aplikačních logů ze souborů, Filebeat
  • Logstash nebo Fluentd - sběr dat, transformace & filtrování, propojení s ElasticSearch
  • Kibana - konfigurace, index patterns, vizualizace, dashboardy, vyhledávání v datech, KQL (Kibana Query Language)
  • MDC
  • Best practices
  • Elastic Cloud on Kubernetes (ECK)Reference

Školení mi pomohlo ujasnit si jak má správně probíhat testování kódu, představilo užitečné knihovny a nástroje. Vše bylo podáno zábavnou formou, takže nebyl problém udržet pozornost. Navíc byl výhodou dostatek

Certicon
David

Jedno z nejlepších školení za poslední roky. Kromě seznámení se Springem apod. mě velmi příjemně překvapila hluboká znalost probírané látky a schopnost ji srozumitelně vysvětlit v případě ad hoc dotazů.

Jaroslav

Přestože jsem Cčkař, tak jsem se na školení JUnit dozvěděl nové věci. Zejména co se týče metodiky jednotkového testování a některých odborných termínů.

Retia
Jaromír


Novinky

25.12.2023: testcontainers pro lokální vývoj

25.12.2023: Kubernetes & Prometheus Documentary

9.8.2023: Rancher Desktop 2023