!!! Od 1.6.2022 jsem zaměstnán na HPP. Kde? To tady nemůžu napsat (kvůli Compliance). Ale na mém Linkedin účtu (nick: Jirka Pinkas) to určitě najdete. 😁 V současnosti mám volných 10 dní, které mohu alokovat na školení 😊

docker-entrypoint-initdb.d

publikováno: 20.12.2021

U postgresql Docker image když namapujete nějaký sql soubor dovnitř adresáře /docker-entrypoint-initdb.d, tak se při startu kontejneru spustí (pomocí psql):

Těch souborů může být i víc, jejich pořadí je definováno podle jejich názvu abecedně.

Aktuální schéma ve kterém se tyto soubory spouští je definováno proměnnou POSTGRES_DB. Pokud to chcete změnit, pak je zapotřebí uvnitř příslušného souboru napsat:

\c nazev_databaze

Obyčejně tedy docker-compose.yml vypadá takto:

services:
 postgres:
  image: postgres
  ports:
   - "5432:5432"
  environment:
   - POSTGRES_USER=postgres
   - POSTGRES_PASSWORD=postgres
   - POSTGRES_DB=nazev_databaze
  volumes:
   - ./init.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/init.sql

Reference

Školení mi pomohlo ujasnit si jak má správně probíhat testování kódu, představilo užitečné knihovny a nástroje. Vše bylo podáno zábavnou formou, takže nebyl problém udržet pozornost. Navíc byl výhodou dostatek

Certicon
David

Jedno z nejlepších školení za poslední roky. Kromě seznámení se Springem apod. mě velmi příjemně překvapila hluboká znalost probírané látky a schopnost ji srozumitelně vysvětlit v případě ad hoc dotazů.

Jaroslav

Přestože jsem Cčkař, tak jsem se na školení JUnit dozvěděl nové věci. Zejména co se týče metodiky jednotkového testování a některých odborných termínů.

Retia
Jaromír


Novinky

25.12.2023: testcontainers pro lokální vývoj

25.12.2023: Kubernetes & Prometheus Documentary

9.8.2023: Rancher Desktop 2023