Goodbye Jackson Afterburner, hello Jackson Blackbird

publikováno: 3.12.2020

Jackson Blackbird je nástupce Jackson Afterburner, který dřív nebo později přestane fungovat a v současnosti hází tento warning do konzole:

WARNING: An illegal reflective access operation has occurred
WARNING: Illegal reflective access by com.fasterxml.jackson.module.afterburner.util.MyClassLoader (file:/C:/Users/jirka/.m2/repository/com/fasterxml/jackson/module/jackson-module-afterburner/2.11.1/jackson-module-afterburner-2.11.1.jar) to method java.lang.ClassLoader.findLoadedClass(java.lang.String)
WARNING: Please consider reporting this to the maintainers of com.fasterxml.jackson.module.afterburner.util.MyClassLoader
WARNING: Use --illegal-access=warn to enable warnings of further illegal reflective access operations
WARNING: All illegal access operations will be denied in a future release

 

V době psaní této zprávy (3.12.2020) je v Maven Central verze 2.12.0 a bohužel zatím není ve Spring BOMu (doufám, že se to časem změní, protože Jackson Afterburner tam je).

Poznámka pro ty z vás, co by neznali Jackson Afterburner / Blackbird: Jedná se o nejjednodušší způsob jak zrychlit serializaci a deserializaci JSONů (a tím pádem i výkon aplikace). Další tipy jsou zde:

Následující:
Hibernate Reactive
Reference

Školení mi pomohlo ujasnit si jak má správně probíhat testování kódu, představilo užitečné knihovny a nástroje. Vše bylo podáno zábavnou formou, takže nebyl problém udržet pozornost. Navíc byl výhodou dostatek

Certicon
David

Jedno z nejlepších školení za poslední roky. Kromě seznámení se Springem apod. mě velmi příjemně překvapila hluboká znalost probírané látky a schopnost ji srozumitelně vysvětlit v případě ad hoc dotazů.

Jaroslav

Přestože jsem Cčkař, tak jsem se na školení JUnit dozvěděl nové věci. Zejména co se týče metodiky jednotkového testování a některých odborných termínů.

Retia
Jaromír


Novinky

24.9.2021: Java 17

15.9.2021: PS5 (Playstation 5) rychlé dodání
Jestli chcete PS5 ...

15.9.2021: LTS verze Javy budou nově každé dva roky
Oracle se s vydáním Java 17 rozjel ... další LTS verze by měla být za dva roky, nikoli za tři jak to bylo mezi Java 11 až 17.